Inregelen CV

Veel CV installaties zijn na oplevering niet goed ingeregeld. Gevolg hiervan is dat de radiatoren in huis soms niet overal even warm worden. Door de ene radiator stroomt veel water, terwijl eenzelfde radiator in een andere kamer nauwelijks water krijgt. Met als gevolg: temperatuurverschillen tussen vergelijkbare vertrekken. Door het goed inregelen van de CV is het mogelijk zo’n 10-20% op het gasverbruik te besparen.

Bij het inregelen van de CV komen de volgende stappen kijken:

  1. Inventarisatie.Werkt alles naar behoren of zijn er klachten? Wordt een radiator bijvoorbeeld nooit echt warm?
  2. Het waterzijdig inregelen van de CV. Dit houdt in dat per radiator wordt geregeld dat deze de juiste hoeveelheid water krijgt door het instellen van de radiatorkranen, en het juist instellen van de pomp van de CV-ketel.
  3. Het instellen van de uitgaande temperatuur van de CV-ketel zodat deze een optimaal rendement behaalt. (Zie : zet ‘m op 60 )
  4. Advies over het gebruik en het verder verbeteren van de CV-installatie.

Bij het inregelen van de CV worden geen veranderingen in de installatie zelf gedaan. We doen dus geen installatiewerkzaamheden. Er wordt alleen een optimale instelling gemaakt met de aanwezige elementen in de installatie. Hoe goed het resultaat is hangt dan ook af van de mogelijkheden die de installatie biedt. Duurzaam Hees kan u helpen bij het inregelen van de CV. We hebben enkele deskundige personen die zijn opgeleid om deze werkzaamheden uit te voeren. De opleiding is verzorgd door Joep van de Ven van CVtuning.nl. Indien er situaties aangetroffen worden die boven het kennisniveau van onze deskundigen uitstijgen is Joep van de Ven beschikbaar om te helpen. Hiermee verzekeren we dat de CV installatie optimaal wordt ingeregeld.

Het inregelen is van de CV neem tussen de 2 en 4 uur in beslag. Dat is ook de reden dat de meeste installatiebedrijven hier geen tijd aan besteden. Duurzaam Hees biedt het inregelen van de CV installatie aan voor € 100,- per woning. Geïnteresseerd? Stuur dan een mail naar