Duurzaam Hees presenteert zich op avond Bewonerssteun-punt Energietransitie

Op de bijeenkomst van het Bewonerssteunpunt Energietransitie (BES) presenteerden verschillende actieve groepen binnen Nijmegen, Berg en Dal en Mook-Middelaar zich. Dat deden ze door een overzicht te geven van de activiteiten waar ze zich mee bezighielden. Zo ook Duurzaam Hees: Oswald vertelde namens Duurzaam Hees iets over de te nemen stappen bij het opzetten van een gezamenlijke inkoopcampagne. Tevens belichtte hij de huidige actie : het inregelen van CV installaties.

Bij de afsluitende borrel stapten verschillende mensen op hem af met vragen hierover en kon hij daar met wat meer detail op ingaan.