Steunpunt Energietransitie opgericht in Nijmegen

In meerdere wijken in Nijmegen zijn bewoners actief op het gebied van energietransitie.
In sommige gevallen zijn het buren, die bijvoorbeeld actief zijn rond het leggen van zonnepanelen in hun straat, maar soms gaat dat veel verder.
Zoals Duurzaam Hees al jaren bezig is met diverse activiteiten rond de energietransitie, bestaan er in wijken als Hengstdal, Bottendaal, Altrade, Aldenhof en de Ooyse Schependom soortgelijke burgerinitiatieven, waarvan enkele al veel uiteenlopende zaken hebben georganiseerd.
Tijdens sporadisch overleg tussen die initiatieven bleek dat men daardoor veel van elkaar kon leren.
Op veel plaatsen had men zich niet alleen met dezelfde vraagstukken beziggehouden, maar ook met heel andere kwesties.

Met die wetenschap is er tenslotte vanuit die initiatieven een steunpunt opgericht, dat zich o.a. bezig gaat houden met de onderlinge kennisdeling. Zo hoeft niet iedereen opnieuw het wiel uit te vinden.
Maar ook de uitwisseling van contacten, “wie weet er een goed isolatiebedrijf?” en ondersteuning bij de zoektocht naar en het aanvragen van subsidies.
Omdat die kennis vaak niet bij een gemeentegrens stopt, zijn inmiddels ook initiatieven uit omringende gemeentes aangehaakt.
Het steunpunt is dus niet bedoeld voor individuele burgers, maar voor initiatieven van burgers, die voor hun straat/buurt/wijk actief zijn, op het gebied van de energietransitie.
Duurzaam Hengstdal is, als een van de medeoprichters van dit steunpunt, hier niet alleen bij betrokken, om zelf sneller meer kennis te kunnen opdoen, maar ook om beginnende initiatieven de gelegenheid te bieden gebruik te kunnen maken van de reeds opgedane kennis en ervaring.

Het steunpunt heeft al een goedbezochte startbijeenkomst gehouden, waar ook al weer nieuwe initiatieven zich aanmeldden en gaat meerdere malen per jaar een “klimaatborrel” organiseren. Daar zal dan telkens een thema worden belicht, gevolgd door een ontspannen bijeenkomst (de borrel) waar veel initiatiefnemers en vrijwilligers elkaar informeel kunnen ontmoeten. Dat is niet alleen gezellig, maar levert veel uitwisseling van kennis en ideeën op en leidt ook tot verdere samenwerking.
Tenslotte is de opgave voor heel Nederland zo’n beetje hetzelfde en dan levert samenwerking alleen maar voordeel op.
Ben je zelf met anderen in je straat/buurt/wijk actief bezig met de energietransitie, of ben je van plan dit te gaan doen, zou je daarbij wel wat ondersteuning kunnen gebruiken, wil je op de hoogte gehouden willen worden van ontwikkelingen of zou je gewoon de klimaatborrel willen bijwonen, meldt je dan aan via: