Over ons

Duurzaam Hees neemt het voortouw in het verduurzamen van onze wijk. In Hees is het goed wonen, maar op het gebied van duurzame energie en energiebesparing valt nog genoeg winst te halen. We willen bewoners informeren, enthousiasmeren en motiveren om ook hun steentje bij te dragen aan een mooiere en groenere buurt. Dit doen we vanuit onze eigen motivatie en niet vanuit een commercieel oogmerk. We willen onze eigen ervaringen delen en buurtbewoners betrekken in gezamenlijke oplossingen. We hebben gekozen voor een stap-voor-stap-aanpak via campagnes met ondersteuning van Buurkracht.

Wijkteam

Het wijkteam bestaat uit Oswald den Aakster, Jan Buil, Marcel Bingley, Walter van der Linden en Rob Malschaert (v.l.n.r) en wordt ondersteund door Sander Veltmaat. We werken samen met Vereniging Dorpsbelang Hees, de gemeente Nijmegen, Power2Nijmegen en Buurkracht.

Stichting

Omdat we nog veel meer activiteiten willen ontplooien om onze wijk te verduurzamen, hebben we de Stichting Duurzaam Hees opgericht. Als stichting kunnen we onafhankelijker werken en zelf subsidies aanvragen, bijvoorbeeld bij Gemeente Nijmegen. Daarnaast kunnen we professioneler werken en is de continuiteit gegarandeerd. We vinden het ook belangrijk om als stichting uit te dragen dat we niet uit commercieel oogmerk handelen, maar vanuit onze duurzame idealen.