Privacyverklaring

Duurzaam Hees respecteert de privacy van de bezoekers van deze website. Wij beschrijven hier beknopt hoe wij jouw privacy willen waarborgen. Wij spannen ons in om te werken volgens de bepalingen in de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming uit 2018 (privacywet).

Website

Op de website maken we alleen gebruik van zogenaamde analytische cookies om statistieken te verzamelen over het bezoek: dit gebeurt altijd geanonimiseerd. We maken geen gebruik van zogenaamde tracking cookies en verzamelen zo geen gegevens over uw bezoek.

Inschrijving

Indien je je inschrijft, vragen we je om je naam en contactgegevens aan ons te verstrekken. Dit zijn persoonsgegevens volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (privacywet). Bij de inschrijving dien je ons dan ook toestemming te geven om je gegevens op te nemen in ons bestand. Duurzaam Hees gaat zorgvuldig om met de ingevulde gegevens. Deze worden alleen gebruikt voor het geven van informatie over Duurzaam Hees en haar activiteiten in de wijk en worden niet verstrekt aan derden. In uitzonderlijke gevallen zullen wij contactgegevens uitwisselen met Vereniging Dorpsbelang Hees, maar alleen indien we van mening zijn dat dit interessant kan zijn voor betrokkenen.

Respect voor uw privacy

De gegevens zullen we opslaan op een server van onze provider, dat is een beveiligd systeem dat op Europees grondgebied staat. Wij zorgen dat jouw privacybelangen gewaarborgd zijn, en hebben daarvoor de nodige administratieve, technische en organisatorische maatregelen getroffen. Met iedereen die met je gegevens in aanraking komt zullen we de in de privacywet verplichte verwerkersovereenkomsten afsluiten. Je gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Je rechten

Heb je vragen over ons privacybeleid, of over de verwerking van gegevens (waaronder jouw rechten rondom verzoek om inzage, wijzigen of verwijderen) dan kun je die stellen per e-mail via . Wij streven er naar dat je binnen 48 uur antwoord krijgt. Doen we iets niet goed volgens jou, stellen we het op prijs dat je dat direct aan ons vertelt, maar je hebt altijd het recht om een klacht indienen via de Autoriteit Persoonsgegevens